twitter facebook instagram

Tarieven

Wij declareren de kosten voor dieetadvisering bij je zorgverzekeraar. Voor de uren die worden vergoed door de zorgverzekeraar ontvang je geen rekening. Als je nog niet door het eigen risico heen bent houdt er dan rekening mee dat je een factuur kan ontvangen van de zorgverzekering. Onderstaande tarieven gelden alleen als je de behandelingen zelf betaalt of als je geen vergoeding (meer) krijgt van de zorgverzekeraar.

Tarieven voor 2018
De behandeltijd worden berekend per kwartier, het tarief per kwartier is € 15,50.

Toelichting behandeltijd
De behandeltijd die wij in rekening brengen bestaat uit twee componenten.
1. De directe tijd: de tijd waar je als cliënt bij aanwezig bent.
2. De uitwerktijd ofwel de indirecte tijd: de tijd die wij besteden aan o.a. het samenstellen van een persoonlijk advies, registeren van de gegevens in je dossier, informeren van de verwijzer en het factureren ofwel declareren van de consulten. Hier ben je als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.
Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

Wanneer je verhinderd bent, dien je de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd kunnen in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde consulttijd bij jou in rekening gebracht.