twitter facebook instagram

Werkwijze

Je kunt bij onsterecht met al je vragen over voeding. Er wordt altijd een persoonlijk voedingsplan opgesteld met voedingsmiddelen die je gewend bent en lekker vindt om te eten, passend in je levensstijl.

De eerste afspraak is een intakeconsult van ongeveer een uur. Tijdens het eerste consult kijken we samen met jou wat de aanleiding is voor je bezoek. Door middel van een uitgebreide anamnese waarbij we ingaan op je persoonlijke vragen, levensstijl, eventuele eerdere dieetervaringen, klachten, eetgewoonten, bewegingspatroon en het meten van je lichaamssamenstelling, krijgen we een goed beeld van de situatie. Daarna stellen we samen een individueel behandelplan op.

Afhankelijk het individuele behandelplan zullen er 1 of meerdere vervolgconsulten plaatsvinden. Hierin wordt besproken wat je ervaringen zijn met het in de praktijk brengen van de adviezen. Daarnaast meten we je lichaamssamenstelling en vergelijken het resultaat met de voorgaande metingen. Er is ook ruimte om vragen te stellen. De vervolgconsulten duren ongeveer 10-30 minuten.

Er kan meer tijd voor een consult gerekend worden dan de tijd dat je daadwerkelijk op consult bent geweest. Behalve de tijd dat je daadwerkelijk op consult komt, besteden we ook tijd aan dossiervorming en het uitwerken van het dieetadvies. Verder maken we rapportages in je dossier, overleggen we soms de situatie met je arts of met andere hulpverleners. Dit alles is nodig voor een goede behandeling en begeleiding.

In de behandeling van de diëtist is je privacy gewaarborgd. Alles wat je met de diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Indien je op verwijzing komt van een arts wordt met jouw toestemming de arts door middel van rapportages op de hoogte gehouden van de resultaten.

Vooraf kunnen we vragen om een eetdagboekje in te vullen waarin je 3 dagen bijhoudt wat je eet en drinkt op een dag.